SAMTALSTERAPI


När livet kramar åt

Det finns många olika anledningar till att gå i samtalsterapi. En del kommer för att de tappat bort sig själva, glädjen eller balansen i livet. Andra för att de vill förbättra eller förstå sina relationer, står vid ett vägval eller befinner sig i en livskris. Min uppgift som terapeut är att tillsammans med dig utforska vad som hindrar dig från att leva det liv du vill leva, vilka behov som finns bakom dina känslor och att hitta tillbaka igen till ditt sanna jag. Samtalsterapi innebär att du får en möjlighet att lära känna dig själv på djupet, bli mer medveten, få nya strategier och förhållningssätt till livet.

Jag erbjuder dig min närvaro, värme, förståelse, erfarenhet och engagemang tillsammans med olika verktyg och förhållningssätt till livet - allt för att underlätta för dig att komma i kontakt med dig själv. Du kommer inte få några färdiga svar eller råd av mig eftersom min övertygelse är att den enda som vet vad som är bäst för dig - är just du själv. Vi har bara inte alltid kunskapen, tiden, modet eller tålamodet att själva ställa oss de frågor som leder oss inåt till våra svar.

  

 

 

Ett första möte

Eftersom modern terapiforskning visar att framgångsfaktorn för lyckad terapin är just själva mötet med terapeuten kommer jag bjuda in dig till att känna efter om jag är rätt terapeut för dig. Under första mötet får du utrymme att berätta om syftet med terapin, var du befinner dig i livet och sedan höra hur jag tänker att vi kan jobba vidare. Det finns ingen färdig mall för hur terapi ser ut eller hur många gånger man träffas utan det är en levande process. Jag bjuder in dig till att identifiera och förändra det som hindrar dig i livet och förhålla dig till det som är eller det du inte kan påverka. Du har alla svar inom dig och möjligheten att bli ett med livet.

Vill du prova på samtalsterapi?

Jag möter dig där du befinner dig.Varmt välkommen att boka en tid för ett första förutsättningslöst möte eller kontakta mig om du vill veta mer:

Mail: jessica@ettmedlivet.se

Mobil: 0733-118822
(sms:a gärna då jag kan ha svårt att svara)