PARWORKSHOP OCH KURSER


Imago parworkshop - getting the love you want hösten 2022

En helg för dig och din partner för att utveckla er relation med hjälp av modern relationsforskning och praktiska kommunikationsövningar. Ni kommer ha använding för kunskaperna efter helgen i alla möten med människor (kärleksrelationer, barn, familj/släkt, vänner, kollegor, kunder). Workshopen mostavarar flera parsessioner och har funnits i över 30 år och i många länder runt om i världen. Den här är en helg då ni ägnar er åt varandra, skapar mer trygghet och förståelse som leder till djupare kontakt. 

Tid: 10-18 på lördagen den 22/10  och 09:00-16:00 på söndagen den 23/10  (kommer även vara en workshop med samma upplägg den 26-27/11 2022).

Plats: Campus Varberg

Kostnad: 5200:- per/par, inklusiver arbetsmaterial, fm och em fika.

Kursledare: Jessica Hård, Imago workshoppresenter och parterpeut med många års erfarenhet av arbete med par.

Anmälan: För mer information samt bokning maila: jessica@ettmedlivet.se eller sms:a

0733-118822

 

 

 

 

Stadsreterat hösten 2022

Ett retreat för dig som längtar efter att stanna upp, lyssna inåt och vara en helg i tystnad. Helgen inbjuder till självomhändertagande, reflektion, mindfulness, self-compassion, kroppsmedvetenehet och inquiry. 

Tid: 29/10 kl.10-18 och 29/10 kl.09:30-16:00

Plats: HumaNovas lokaler på Klostergatan 9 i Lund

Kostnad: 3500:-

Kursledare: Katarina Mumina Lundblad, leg psykoterapeut, traumautbildad, utbildare i mindfulness och mindful self-compassion och Jessica Daya Hård: Steg 1 utbildad i integrativ psykoterapi med psykosyntes som grund, imagoterapeut, handledare, lärare och verksamhetsansvarig på HumaNova i Lund och Gbg.

Anmälan: www.levnu.net

 

Terapeutisk närvaro hösten 2022

Fördjupa din närvaro, lyhördhet och lyssnande i mötet med andra genom ökad kroppsmedvetenhet. Förstå hur du påverkas och påverkar i mötet med andra och öka din förmåga till självomhändertagande. Dagen riktar sig till dig som arbetar med samtal, psykoterapi, handledning och grupper.

Tid: 20/11 kl.10-18 2022 

Pris: 1500:-

Kursledare: Katarina Mimina Lundblad och Jessica Hård

Anmälan: www.levnu.net