PARTERAPI


Längtan efter kärlek, trygghet och kontakt

Hur kan relationen som började så bra, antingen med en stor förälskelse eller med en kärlekskänsla som gradvis växte, leda till besvikelser och konflikter? Kanske upplever ni att ni växt ifrån varandra och känslan av att blivit sviken och avvisad uppstår. Hur blev allt så fel när allt ni drömde om var att leva tillsammans och känna er älskade? 

Drömmen om kärlek är vår djupaste längtan. Vi tror att om vi bara hittar den rätte kommer vi alltid vara lyckliga...  

Imago - kärlekens terapi

Parterapi vänder sig till par som vill gå från dröm till medvetenhet. Att leva i ett parförhållande är något som de flesta måste lära sig. När förälskelsen ebbar ut möter vi problem som vi oftast är oförberedda att hantera. Genom parterapi lär ni er att förstå hur en kärleksrelation utvecklas och får möjligheten att bli medvetna om era egna reaktioner och mönster och vilka djupare behov som finns bakom dessa.

 

 

 

 

Målet är att skapa trygghet och kontakt istället för avstånd och rädsla. Imagoterapi bygger på utvecklingspsykologi och modern hjärnforskning. Ni får nya insikter om er själva, er partner och lär er att skapa trygghet igen i er relation genom att verkligen lyssna för att förstå. Den medvetna dialogen är en kommunikationsmodell som hjälper er att få kontakt och förhålla er till varandra igen på ett vänligt, öppet och nyfiket sätt. Ni får konkreta verktyg att möta varandra på ett djupare plan. 

Vill ni utveckla er relation?

Varmt välkomna att boka en första tid förutsättningslöst för att berätta mer om var ni befinner er, vilka utmaningar ni står inför och vad ni vill uppnå med parterapin. Jag berättar hur vi tillsammans kan arbeta vidare får att återetablera trygghet, kontakt och kärlek i er relation. Kontakta mig om ni har fler frågor:

Mail: jessica@ettmedlivet.se

Mobil: 0733-118822
(sms:a gärna då jag kan ha svårt att svara)