HANDLEDNING


Alla som arbetar med människor kan behöva handledning för att kunna fortsätta utvecklas. Särskilt när du arbetar i människovårdande yrken. Det kan vara konflikter, personliga reaktioner eller andra områden som man kan behöva hjälp med. Att möta en hjälpsökande människa kräver teoretiska kunskaper för analys och behandling, interpersonella färdigheter för att optimera samspelet och att ha fömåga att vara närvarande i mötet.

 

Handledning hjälper oss att ta ett steg tillbaka och iakkta vad som händer i det proffessionella mötet. Regelbunden handledning kan bidra till att du blir mer medveten, trygg i din yrkesroll, utvecklas, att teamarbetet blir mer sammansvetsat och att kvalitetssäkring i din organisation blir lättare att upprätthålla.

 

 

 

 

Jag har erfarenhet av att handleda på olika arbetsplatser under kortare eller längre tid. Processhandledning sker både i grupp och individuellt antingen på min mottagning i Träslövsläge eller på den egna arbetsplatsen, kring enskilda frågor eller som ett led i kompetensutveckling över en längre tid.

 

Jag är diplomerad handledare, steg 1 utbildad terapeut,  Imago relationsterapeut med en fil kand i arbetsvetenskap och många års erfarenhet inom privat, offentlig samt egen verksamhet.

 

Varmt välkommen att kontakta mig!