Varmt välkommen till

ettmedlivet!

Jag erbjuder samtalsterapi, stödjande samtal, parterapi & handledning.

Du kan tex få hjälp och stöd idividuellt med:

 • förståelse och förändring av livsmönster
 • relationsproblem
 • sorgebearbetning
 • utmattning
 • existentiella frågor
 • medberoende
 • personlig utveckling
 • stresshantering/mindfulness/meditation

Som par kan ni tex vara i behov av stöd och konkreta verktyg vid:

 • kommunikationsproblem
 • otrohet
 • svåra samtal
 • separation
 • konflikter
 • realtionsbesiktning

Jag erbjuder företag:

 • chefsstöd/medarbetarstöd
 • konflikthantering
 • stressreducering/mindfulness

Varmt välkommen att boka tid så hjälper jag dig att identifiera och förändra mönster som hindrar dig från att leva det liv du vill leva!

Aktuella workshops och retreats 2022/2023:

Imago Workshop för par: Campus Varberg den 22-23/10 eller den 26-27/11 2022

Utveckla er relation med hjälp av modern relationsforskning och praktiska kommunikationsövningar som ni har användning av i alla möten med människor (kärleksrelation, barn, vänner, medarbetare mm). Den här workshopen motsvarar flera parsessioner och ges över hela världen. Det här är en helg då ni ägnar er åt varandra, skapar trygghet och förståelse som leder till djupare kontakt.

Då detta ingår i min utbilning till Imago Workshop presenter kommer det vara ett begränsat antal par samt till reducerat pris. Er investering är 5200:- per par och då ingår 2 dagars helgworkshop, arbetsmaterial, fm/em fika. För mer info samt bokning: jessica@ettmedlivet.se

Stadsretreat den 28-29/10 2022

Ett retreat för dig som längtar att stanna upp och lyssna inåt. Helgen inbjuder dig till självomhändertagande, reflektion, mindfulness, kroppsmedvetenhet och inquiry. Plats: HumaNova, Klostergatan 9 i Lund. Datum: 29/10 kl.10-18 och 29/10 kl.09:30-16:00. Kostnad: 3500:-

Kursledare: Katarina Mumina Lundblad, leg psykoterapeut, traumautbildad, utbildare i mindfulness och mindful self-compassion. www.levnu.net och Jessica Daya Hård, Steg1 samtalsterapeut i Integrativ psykoterapi med psykosyntes som grund, Imagoterapeut, handledare, lärare och verksamhetsansvarig på HumaNova i Gbg och Lund. www.ettmedlivet.se

Anmälan: www.levnu.net

Terapeutisk närvaro den 20/11 2022 kl.10-18 på HumaNova i Lund.

Fördjupa din närvaro, lyhördhet och lyssnande i mötet med andra genom ökad kroppsmedvetenhet. Förstå hur du påverkas och påverkar i mötet med andra och öka din förmåga till självomhändertagande. Riktar sig till dig som arbetar med samtal, psykoterapi, handledning och grupper. Kursledare: Katarina Mumina Lundblad och Jessica Daya Hård. Pris: 1500:- Anmälan: www.levnu.net


  


                        

 

 

                     

 

Det är mänskligt och naturligt att ibland tappa bort sig själv, balansen och glädjen i livet. De flesta av oss har sedan vi var barn anpassat oss till vår omgivning och tappat kontakten med den vi är, det vi vill och inte vill, det vi tycker om och inte tycker om och kontakten med våra behov. Det kan vara smärtsamt att upptäcka att vi inte lever det liv vi vill leva, att vi inte är den vi vill vara och att vi överlever mer än vi lever.

Mitt namn är Jessica Hård jag är samtalsterapeut, parterapeut och handledare. Jag är även lärare och verksamhetsansvarig på HumaNova i Göteborg och Lund som är nordens största fristående utbilningsorganisation inom personligt och organisatoriskt växande. Vi utbildar bla Steg 1 terapeuter i Integrativ psykoterapi, ACT/KBT, ICF coacher och organisationskonsulter.(www.humanova.com).

På min mottagning erbjuder jag terapi och handledning med hjälp av olika verktyg och förhållningssätt till livet. Jag erbjuder ett tryggt rum med närvaro, värme och engagemang för att hjälpa dig att bli fullt ut levande - ett med livet.

Här kan du läsa en artikel jag skrev för tidningen iForm 2015:

Jessicas_Peptalk_12_15.pdf

Obs! Jag har under vissa perioder beränsade möjligheter att ta emot nya klienter på min mottagning pga mitt uppdrag på HumaNova. Skicka gärna ett sms eller mail så återkommer jag om det finns utrymme. 

Mail: jessica@ettmedlivet.se

Mobil: 0733-118822
sms:a gärna då jag har svårt att svara